Farm life 01 Farm life 01

Biokoeien op de bioboerderij

Bekijk meer

yellow background
>
yellow background

De biologische melkveehouderij

Bij BoerenBed vind je allerlei soorten boerderijen. En op iedere boerderij beleef én leer je weer iets nieuws. Ben jij bijvoorbeeld al eens op één van onze biologische boerderijen geweest? Daisy en Tom van Hoeve de Betuwe vertellen wat biologisch boeren nu precies zo leuk maakt.

Biologisch boeren, wat is dat eigenlijk?

Boeren op een biologische manier betekent dat je als boer geen chemische bestrijdingsmiddelen of bijvoorbeeld kunstmest gebruikt. Bovendien hebben de dieren op een biologische boerderij meer ruimte. Per hectare (10.000 m2, dus) mogen er vijf koeien lopen. Daarnaast moeten de koeien minimaal 200 dagen per jaar buiten zijn. Dat klinkt goed, maar een biologische boer, dat word je niet zomaar!


Minimaal twee jaren

“Als je biologische boer wil worden, dan duurt het minimaal twee jaren voordat je dit ‘keurmerk’ krijgt”, zegt Daisy. “Eerst moet je namelijk de grond waar, in ons geval, de koeien op lopen weer terugbrengen naar een natuurlijke staat. Dat betekent twee jaren lang niets bestrijden. Pas daarna kan je de biologische koeien hier laten grazen.”

“Bovendien moet je in de stal een aantal dingen aanpassen. Zo moeten er meer drink- en ligplaatsen komen en moet je voldoen aan de ruimte die biologische koeien moeten krijgen. Nee, biologische boer word je inderdaad niet zomaar!”

Boeren is loeren

“Wij vinden het fantastisch om biologische boer te zijn. Het geeft ons een goed gevoel om zo natuurlijk mogelijk te werken en extra voor de dieren te zorgen. Daarmee wil ik niet zeggen dat de dieren op niet-biologische boerderijen het altijd minder goed hebben. Verreweg het grootste deel van de boeren die wij kennen geven om de dieren en zorgen voor een goed dierenwelzijn. Maar deze nog iets natuurvriendelijkere manier spreekt ons gewoon erg aan.”

“Boeren is Loeren, zeiden mijn schoonouders altijd. En dat doen wij nog steeds. We hebben weinig geautomatiseerd en doen dus nog veel handmatig. Dat is iets dat je vaker terugziet op een biologische boerderij. En omdat we veel handmatig doen, zien we zelf precies wat er gebeurt.”

biologischekoeien


Anders werken

Als je dan eenmaal een biologische boer bent, dan houdt het werk zeker niet op! Omdat biologische boeren geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken komt er meer werk bij kijken. “Onkruid verwijderen wij voor een deel nog met de hand”, zegt Daisy. En met de hoeveelheid grond van een boer kan je je voorstellen dat dit geen klein kusje is!

En wat nou als je wél eens een bacterie moet bestrijden, bijvoorbeeld? “Dan gebruiken we natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Bijvoorbeeld aaltjes. Deze natuurlijke vijand werkt onder andere tegen rupsen en verschillende vliegen. Ze vermenigvuldigen zich snel en na twee tot zes weken gaat de nieuwe generatie aaltjes op zoek naar insecten. Het vermenigvuldigingsproces blijft doorgaan zolang er voldoende voedsel is. Oftewel, ze blijven tot dat de plaag voorbij is.”

En, geven de koeien nu meer melk?

“Veel mensen denken van wel, maar het is juist omgekeerd. Een biokoe geeft minder melk en dat komt doordat wij geen krachtvoer gebruiken. Gelukkig brengt biologische melk wél meer op, wat dat weer compenseert.”

Meer ontdekken?

Wil je meer ontdekken over het werk op een biologische boerderij? Zoals het voer dat Tom en Daisy zelf maken voor hun koeien? Of een handje helpen bij het melken? Kom langs bij Hoeve de Betuwe of bij onze andere biologische schapenboerderij De Zeekraal en ontdek het zelf.

Of ontdek alle boerderijen