Algemene voorwaarden


Voor de actievoorwaarden van
10% vroegboekvoordeel en flexibel omboeken, klik hier.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de huur van alle accommodaties, die worden verhuurd door BV Het Betere BoerenBed gevestigd te Baarle-Nassau of aan haar gelieerde ondernemingen (‘Het BoerenBed’). In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Het BoerenBed een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.

1. Boekingen
1.1 Het BoerenBed neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.

1.2 Het BoerenBed behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.

1.3 Het BoerenBed zal de boeking binnen 1 werkdag na ontvangst per e-mail aan je bevestigen en factureren. De bevestiging, tevens factuur, dien je direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd telefonisch of per e-mail kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf.

1.4 Ben je binnen 1 werkdag na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dan dien je contact op te nemen met het BoerenBed.

1.5 Indien Het BoerenBed door omstandigheden een wijziging in een geboekte reservering dient te maken met betrekken tot locatie of het type en/of ligging van de accommodatie, kan Het BoerenBed je een passend alternatief bieden. Boekingen gemaakt voor 1 september met een aankomstdatum in het volgende kalenderjaar kunnen door Het BoerenBed worden geannuleerd voor 31 augustus als daartoe, vanwege nieuwe ontwikkelingen sinds de datum van boeking, aanleiding is. Het BoerenBed zal je in voorkomende gevallen alternatieve locaties voor de gekozen datum aandragen of je volledige aanbetalingsbedrag terugbetalen.


2. Boekingen van groepen
Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding, terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.


3. Prijs
3.1 De prijzen in de brochure en op www.boerenbed.nl zijn niet bindend. BoerenBed behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Het BoerenBed behoudt zich het recht om boekingen te weigeren wanneer deze zijn gemaakt onder evident onjuiste verkoopprijzen. Bij boeking word je in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.

3.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, nadat de bevestiging/factuur door Het BoerenBed is verzonden. Bij het maken van een boeking worden er €29 boekingskosten in rekening gebracht. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.3 Het BoerenBed heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Het BoerenBed geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

3.4 Kortingscodes en andere marketingacties kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld, zijn niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen niet worden overgedragen of gerestitueerd.

3.5 Kortingscodes zijn alleen geldig op nieuwe boekingen en kunnen niet gebruikt worden voor reeds gemaakte boekingen of om de resterende betaling te voldoen.

3.6 Een kortingscode kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, reeds afgeprijsde artikelen of bij aankoop van een cadeaukaart.


4. Accommodatie huur
Bij de huurprijs van iedere tent is inbegrepen:
• Huur van Tent
• Gebruik van en toegang tot Het BoerenBed terrein
• Verbruik water
• Hout voor verwarming in de tent (1 krat per dag, hout voor kampvuur niet inbegrepen.)
• BTW
• Bedlinnen
• Keukenlinnen
• Eindschoonmaak

Niet inbegrepen zijn onder andere:
• Elektriciteit is niet inbegrepen bij het BoerenBed, er is geen elektriciteit en er zijn geen stopcontacten in de accommodaties. Op sommige locaties is het mogelijk om je apparatuur op te laden in de boerderijwinkel of de gemeenschappelijke douches.
• Afwas doen
• Bedden afhalen en het linnengoed verzamelen
• Afval in vuilniszak doen en in container deponeren
• Toeristenbelasting en heffingen
• Reserverings- en administratiekosten


5. Toeristenbelasting en heffingen
De prijzen voor de tenthuur zijn exclusief toeristenbelasting en heffingen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente waarin de boerderij ligt. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht in de tent verblijft.
De toeristenbelasting dient ter plaatse bij aankomst te worden voldaan.


6. Huisdieren
Het meenemen van je huisdier is op een aantal boerderijen toegestaan, zie de informatie op de betreffende locatie, daar waar het meenemen is toegestaan, geldt een maximum van 2 huisdieren per tent. Bij boeking en bij aankomst op de boerderij moeten de huisdieren aangemeld worden. Voor het meenemen van huisdieren wordt een toeslag van €25 per huisdier, per verblijf.


7. Betalingen
7.1 Boekingsbedragen dienen in twee termijnen betaald te worden.

7.2 De aanbetaling dient te geschieden binnen 48 uur na datum van de factuur. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 10 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Het BoerenBed.

7.3 Bij boeking binnen 10 weken voor aanvang van het verblijf moet het gehele boekingsbedrag ineens voldaan worden.

7.4 Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen ben je in verzuim. Het BoerenBed zendt je een aanmaning tot betaling. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Het BoerenBed, is Het BoerenBed gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan de gast. Je bent aansprakelijk voor alle schade die Het BoerenBed als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Het BoerenBed in verband met je boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval ben je een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 30% van het boekingsbedrag bij ontbinding meer dan 10 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan het totale boekingsbedrag bij ontbinding binnen 10 weken voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. Alle betaalmethoden via www.boerenbed.nl zijn kosteloos.


8. Wijzigingskosten
8.1 In beginsel kunnen wijzigingen binnen 10 weken voor aankomst niet worden toegestaan. Wijzingen kunnen alleen door worden gegeven door de hoofdboeker. Indien je, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Het BoerenBed niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Het BoerenBed of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 10 weken voor aankomst in een reeds gedane boeking rekenen wij je €55,00 wijzigingskosten aan. Deze kosten worden niet aangerekend als je bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode.

8.2 Bij een wijziging of annulering naar een goedkopere periode meer dan 10 weken voor aanvang van het verblijf, zullen we het prijsverschil behandelen volgens de annuleringsvoorwaarden te lezen bij punt 10. Het is niet mogelijk om met het verschil van de accommodatieprijs extra’s bij te boeken. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 10 weken vóór aanvang van het verblijf, ben je het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Bij wijzingen aan de boeking, indien je na de totstandkoming van de boeking van meer dan één tent het aantal geboekte tenten wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen onder punt 10.


9. In-de-plaats stelling
Het is huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij Het BoerenBed hier akkoord mee is gegaan. Indien je met Het BoerenBed bent overeengekomen dat één of meer gebruikers worden vervangen, blijf je naast de huurder en/of gebruikers die jou en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Het BoerenBed voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.


10. Annuleringen
a. Bij annulering meer dan 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is 30% van het huurbedrag verschuldigd met een minimum van €150,00.
b. Bij annulering binnen 10 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd.
c. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.
Bij het BoerenBed is er geen sprake van een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
d. Heb je geboekt met een MOYEE code? Dan bedragen de extra kosten €100 per annulering.


11. Aankomst en vertrek
Procedure vóór aankomst:
Na betaling van het volledige factuurbedrag kun je via de Persoonlijke Pagina het toegangsbewijs/ Voucher uitprinten. Het toegangsbewijs dien je bij aankomst op de boerderij te tonen.

Aankomstprocedure:
Bij aankomst zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan de boer(in) besluiten de gasten niet onder te brengen. Bij aankomst op de boerderij toon je je toegangsbewijs. Je mag vanaf 16.00 uur in het Tenthuisje. Bij een aankomst na 21.00 uur ontvangt de boer(in) een vergoeding en wordt er €30,- in rekening gebracht. Na het inchecken ben je verantwoordelijk jezelf bekend te maken met de aangegeven veiligheidsinstructies.

Vertrekprocedure:
Op de dag van vertrek dien je de tent vóór 10.00* uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van de tent. Indien dit niet het geval is, mag de boer(in) ook €30,- extra in rekening brengen.

*Uitzondering: dit geldt niet voor boekingen van 2 nachten met vertrek op zondag. De check-out tijd voor deze boekingen is zondag vóór 18:00 uur.


12. (Huishoudelijk) Reglement
12.1 Teneinde het logeren op de boerderij voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrags)regels neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement kun je bij aankomst opvragen bij de boer. Indien je dat wenst, kan het Huishoudelijk Reglement, op verzoek, worden toegezonden.

12.2 Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering van de boerderij tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

12.3 Indien de accommodatie bij vertrek niet schoon zal worden achtergelaten, mag de Boer(in) €30,- in rekening brengen aan schoonmaakkosten.

12.4 Het BoerenBed behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten en voorzieningen op de boerderij.

12.5 Indien de boer(in) ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, danwel de accommodatie vroegtijdig heeft verlaten, is hij/zij gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen. Wij maken je er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens je verblijf onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de accommodatie(s) worden uitgevoerd, zonder dat je recht hebt op enige vergoeding.


13. Internetgebruik
In beginsel biedt Het BoerenBed geen mogelijkheid tot gebruik van elektriciteit of internet. Op enkele boerderijen wordt dit wel (beperkt) aangeboden, al dan niet tegen tarief. De huurder en degenen die hem vergezellen zijn verantwoordelijk voor het correcte gebruik hiervan. Het BoerenBed is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet/het elektriciteitsnet of als gevolg van storingen in het netwerk.


14. Extra services en algemene voorwaarden eigenaar
De verdere extra services, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak en reparatie van de accommodatie, horecafaciliteiten, fietsverhuur e.d., waar je tijdens het verblijf van geniet, worden verleend door personen, bedrijven en andere organisaties die totaal onafhankelijk van Het BoerenBed zijn, waarvoor wij enkel als agent optreden en geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden. De eigenaren en eventuele derden verlenen services in lijn met hun eigen voorwaarden. Sommige van die voorwaarden kunnen de aansprakelijkheid van de eigenaar of serviceverlener jegens u beperken of uitsluiten. De voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar bij de leverancier.


15. Overmacht
In het geval Het BoerenBed door overmacht al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, kan het BoerenBed binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door Het BoerenBed is toegestaan ingeval van overmacht danwel indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van Het BoerenBed voordoen. Het BoerenBed zal in het geval van overmacht niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten, danwel restitutie van de huurprijs. Overmacht aan de zijde van Het BoerenBed bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Het BoerenBed, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, overheidsmaatregelen, epidemieën, quarantaines en andere storingen of gebeurtenissen.


16. Aansprakelijkheid
Het gebruik van de accommodatie van Het Boerenbed en de faciliteiten op de boerderij is voor eigen risico van de huurder en gebruikers.
Het BoerenBed en de betreffende boerderij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
– diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze aangesloten boerderijen;
– het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de boerderij.
– voor wat betreft Covid-19 geldt meer specifiek dat iedereen hier diens eigen verantwoordelijkheid in draagt en dat eventuele gevolgen die Covid-19 kan hebben voor de huurder/gebruikers of de boeking voor diens eigen rekening komen.
De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Het BoerenBed, de betreffende boerderij en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op de boerderij bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. De huurder vrijwaart het BoerenBed voor alle aanspraken van derden inzake schade welke het gevolg is van enig handelen of nalaten van de huurder, andere gebruikers, hun reisgenoten of derden die zich met jouw toestemming op het park bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de tent kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.


17. Klachten
Ondanks alle zorgen van Het BoerenBed en de aangesloten boerderijen kan het voorkomen dat je een gerechtvaardigde klacht hebt. Deze klacht dien je ter plaatse en direct met de boer op te nemen, of tijdens werkdagen ons hoofdkantoor te bellen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen.

Mocht de klacht na contact ter plaatse niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft de hoofdboeker tot uiterlijk 1 maand na vertrek van de boerderij de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij het BoerenBed via ons e-mailadres info@boerenbed.nl


18. Dagbezoekers
Het is in principe toegestaan dat je bezoek ontvangt tijdens je BoerenBed verblijf. Dit bezoek dient zich te melden bij de boerderij. Voor een bezoek wordt €4,00 p.p.p.d. berekend door de betreffende boerderij.


19. Algemeen
Je contractspartij is BV Het Betere BoerenBed, Nieuwstraat 16, 5111 CW Baarle-Nassau, Nederland. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen Het BoerenBed en de huurder en vervangen eventuele voorgaande algemene voorwaarden die voordien mogelijk van toepassing zijn verklaard. Het BoerenBed wijst alle algemene voorwaarden waarnaar huurder verwijst of die door huurder worden gebruikt dan ook van de hand. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Het BoerenBed zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.


20. Privacy & Cookies
We hebben bepaalde voorwaarden opgesteld betreft privacy en cookies. Je kunt onze Privacy Statement en onze Cookie Statement nalezen op de website.


21. Juridische informatie
Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld. Geschillen aangaande deze overeenkomsten kunnen alleen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Check